Olemme toteuttaneet vuosien varrella lukuisan määrän erilaisia rakennuttamis-, johtamis-, suunnittelu- ja valvontaprojekteja asiakkaillemme ympäri Suomea. Alla on esitelty vain muutamia toimeksianto- ja henkilöstöreferenssejämme.

 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy / Suosiolan voimalaitos, 1NP -projekti; 27 MW vesikattilan revisio (uusi 40 MW kattilalaitos), rakennuttajan asiantuntija, rakennustöiden valvoja, vastaanottovaiheen rakennuttajakonsultti
 • Boliden / Kevitsa mining, Orica Finland Oy:n laajennustyömaa, rakennustöiden valvonta sekä lupaprosessin asiantuntijatoimi
 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy / Suosiolan voimalaitos, NOA -projekti, näytteenottoasema, rakennustöiden valvoja & osittainen projektinjohtaja
 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy / useita rakennuttamis- sekä valvontatoimeksiantoja Suosiolan voimalaitoksella sekä
  Mustikkamaan terminaalialueella
 • Lapin ammattikorkeakoulu / Jokiväylän campuksen virtuaalisairaalan muutostyö, rakennustöiden valvoja.
 • St1 / Napapiirin Shell huoltoaseman julkisivun muutostyö, vastaava työnjohtaja.
 • Rovaniemen Energia / useita rakennuttamis- sekä valvontatoimeksiantoja.
 • Rovaniemen Energia, Suosiola, Rovaniemi, savukaasupesuri, tilaajan asiantuntija.
 • Ahma insinöörit, KOY Ahman pesä, Rovaniemi, rakennustöiden valvonta sekä turvallisuuskoordinointi.
 • SARA, Siikakankaan hoivakoti, Kemi, rakennustöiden valvonta sekä turvallisuuskoordinointi.
 • Rovaniemen Energia, Mustikkamaa, Rovaniemi, polttoainekentän laajennus, valvonta sekä rakennuttaminen.
 • Nordic Mines Oy, Raahen kultakaivos / Rakennustöiden valvonta.
 • WaltoWood Oy / ARK- ja RAK-suunnittelua useisiin kohteisiin muutaman vuoden ajalta.
 • Suomen Rakennuttamiskeskus Oy / Useiden asunto-osakeyhtiöiden saneeraustöiden valvontaa.
 • Lapin Isännöintikeskus Oy / Asunto-osakeyhtiöiden saneeraustöiden valvonta.
 • Kiinteistöosakeyhtiö Roi-Pääskyset, Isännöinti Matti Karvo / Märkätilan saneerauksen valvontatyöt.
 • Rupert Exploration Finland Oy, ”Uusi toimintaympäristö” -projekti, v. 2022, Sodankylä, rak.kons. & rak. töiden valvonta

 • Rupert Finland Oy, Pahtavaaran kaivos, useita toimeksiantoja mm. rak.kons.

 • Rovaseudun Markkinakiinteistöt, Rovaniemi, useita saneeraus-/perusparannuskohteita v. 2022-2023, rak. töiden valvonta

 • OP Koti Pohjoinen, Rovaniemi, saneerauskohteita, v. 2022-2023, tilaajan asiantuntija/rak.kons.

 • NEVE, muutosprojekti ”reftorit”, Suosiolan voimalaitos, useita toimeksiantoja mm. rak.kons.

 • H & H Consulting Oy, kerrostalon julkisivusaneeraus, Rovaniemi, v. 2022, rak. töiden valvoja

 • Nature Resort Ltd/Hotelli Äkäskero, laajennus & muutostyö, rakennuttajakonsultti

 • NEVE / Suosiolan voimalaitos, PIMA-prosessi v. 2020-2021, tilaajan asiantuntija

 • As Oy Mäntykorkalo / Kiinteistötahkola, ”Pihamuutos 2021”, rakennuttajakonsultti + rakennustöiden valvoja + turvallisuuskoordinaattori

 • Fingrid / Isoniemen sähköaseman rakennustekninen valvoja, Kittilä

 • Fingrid / Simojoen sähköaseman rakennustöiden valvoja, Simo

 • Lapland Arctic Resorts / matkailurakentaminen, johdon konsultti, Lappi

 • NEVE, pellettivoimalaitos, käyttöönotto, tilaajan asiantuntija & vastaava tj

 • Lakiasiaintoimisto Vartiainen, vauriosaneerauskohteet, konsultointi

 • Neste Oyj, lastausaseman muutostyö, rakennustöiden valvonta

 • Fingrid / Meltauksen sähköaseman muutostyö, rakennustöiden valvonta, aliurakka AHMA insinöörit

 • Fingrid / Kantaverkon muutostöiden sekä sähköasemien Valajaskoski, Petäjäskoski ja Kittilä rakennustöiden valvonta. Voimalaitosten, kuten Valajaskoski, Rovaniemi -turbiinien perusparannustöiden rakennustöiden valvonta, aliurakka AHMA insinööri

 • Maxam / Räjähdeainevaraston rakennuttaminen ja valvonta

 • Agnico-Eagle Finland / 1-luokan betonitöiden, varastot, siilot, laiteperustukset yms., valvonta Kittilän Suurikuusikossa

 • Rovaniemen kaupunki & Rovaniemen Energia / Lämpökadun osittainen rakennuttaminen
 • Kittilä / Seniorikoti Koivukodin loppuvaiheen rakennustöiden valvonta
 • Pello / Koulukeskuksen perusparannustöiden valvonta
 • Pello / Tornionlaakson Jaloste Ky:n kalankäsittelylaitoksen rakennustöiden valvonta
Lisäksi toimintaa yksityisella sektorilla pääsuunnittelijana, rakenne- ja rakennussuunnittelijana, vastaavana mestarina ja valvojana usean vuoden ajalla.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Ahman Pesä

Nordic Mines

Fingrid

Mustikkamaan polttoaineterminaali, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Savukaasupesurilaitos, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Seniorikoti Koivukoti, Kittilä

Siikakankaan Hoivakoti, Kemi