Onko Teillä projekti jossa voimme auttaa?

Yrityksen syvin ammattitaito ilmenee seuraavissa eri projektien vaatimissa toimissa:

  • Rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen RAP
  • Johdon konsultointi JOK
  • Valvonta ja tarkastus VAT
  • Rakennetekniikka RAK

Kokemusta yrityksen henkilökunta omaa monesta eri sektorista, kuten kaivosteollisuudesta, perinteisestä puurakentamisesta sekä prosessi- ja energiatekniikkateollisuudesta.

Mikäli tarpeesi ei suoraan vastaa esiteltyjä päätuotteita, älä epäröi ottaa yhteyttä. Tapauskohtainen tarkastelu on hyvin luonnollinen tapahtuma projektien ollessa uniikkeja.

Rakennuttaminen

Rakennuttajakonsultti

Rakentamista koskevaan lainsäädäntöön, normituksiin, asetuksiin ja ohjeisiin päätettiin tuoda aikanaan toimeenryhtyvälle mukaan taho, joka toimisi toimeen ryhtyvän työrukkasena. Tällä taholla olisi tietämys sekä ammattitaito toimeenryhtyvälle tuoda, jotta projekti saataisiin toteutettua.

Rakennuttaja (tässä toimeenryhtyvä) muodostaa projektin/hankkeen/operaation/vision, jonka haluaa valmiiksi ja konkreettiseksi tähän maailmaan. Rakennuttajakonsultti täyttää toiveen asettumalla johtamaan kulloistakin projektiorganisaatiota.

Tilaajan asiantuntija

Projekteissa/hankkeissa – tai aivan pelkästään jo perustoimissa – Rakennuttajalla (tai yleisemmin käsitteenä ”Tilaajalla”) on monta rautaa tulessa. Tämä vallitseva tilanne vaatiikin tietoa sekä ymmärrystä hyvin monesta eri kulmasta. Tähän tarpeeseen vastaa erillinen asiantuntija. Rooli räätälöidään ja sovitaan tarkasti onnistuneessa projektissa.

Projektinjohto

Projektinjohtourakka

Urakkamalli, jossa Rakennuttaja palkkaa käyttöönsä kokonaan erillisen johtavan organisaation toteutusosan yläpuolelle saavuttamaan halutun lopputuloksen. Urakkamallin laajuus sovitaan tapauskohtaisesti.

Vastaava työnjohtaja

Projekteissa työmaan tuotannon kannalta tärkein yksittäinen toimija. Vastaa johtamastaan projektin lohkosta ja useimmiten itse työmaasta.

Projektinjohto

Työmaan valvontatoimet

Rakennustöiden valvonta

Tilaajan/Rakennuttajan projektiin palkkaama erillinen valvoja, joka huolehtii rakennuttajan valvontatoimista. Yleensä valvojien ”esimies” ja paikallisvalvoja.

Paikallisvalvonta

Tilaajan/Rakennuttajan edustaja työmaalla.

Turvallisuuskoordinointi, turvallisuuskoordinaattori

Riippumaton ulkopuolinen (toki Rakennuttajan/Tilaajan edustaja) toimija, joka vastaa projektin turvallisuusnäkökulmen huomioimisesta jo aivan heti alkumetreistä lähtien.

Työmaavalvonta

Asiantuntijatoiminta

Julkiset hankinnat

Suomessa julkisia hankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö kynnysarvoineen. Mainittu säädäntö seuraa EU:n lainsäädäntöä.

Hankintojen ollessa paikoin hyvinkin spesiaaleja ei ole aina helppoa olla täysin selvillä, miten tarkkaan ottaen tulisi toimia ja mitä dokumentaatiota tämä vaatii. Voidaan ajatella, että käytännössä tulisi tietää jo kilpailuttaessa, miten MAO (markkinaoikeus) asioista ajattelee: mitä kulloinkin vaaditaan ja miten se tulee käydä ilmi.

Yrityksen palveluksessa on tähän kokonaisuuteen erittäin hyvin perehtynyt henkilö.

Lausunnot

Asiantuntijat toimivat puolueettomina toimijoina erinäisissä kuviteltavissa olevissa tapauksissa, esim. riitatilanteet, lähtötietojen hankinta/aloitustutkimus, arvonmääritys jne.

Lupaprosessit

Rakennusluvat, YVA -selvitykset yms. ovat toimijoille eteen tulevia luvitusprosesseja, jotka tulisi viedä läpi. Näihin on myös apua löydettävissä.

Asiantuntijatoiminta

Suunnittelu

Pääsuunnittelu, pääsuunnittelija (tapauskohtainen tarkastelu)

Pääsuunnittelijan päätehtävä lienee muiden suunnittelijoiden perään katsominen; laadittujen suunnitelmien tulee olla riidattomia, toteutuskelpoisia ja laadukkaita.

Rakennesuunnittelu (pääpaino)

Rakennesuunnittelija mitoittaa rakenteita, joita rakennussuunnittelu esittää tulevan. Rakennesuunnittelija mahdollistaa arkkitehtisuunnittelun.

Rakennussuunnittelu (tapauskohtainen tarkastelu)

Toisin sanoen kyseessä arkkitehtisuunnittelu.

Aluesuunnittelu (tapauskohtainen tarkastelu)

Edellisten kohtien soveltamista toisenlaiseen ympäristöön.

Määrälaskenta, kustannuslaskenta

Tietynlaista perusinsinööritoimintaa: tuodaan toteutuksen osasia esiin.

Rakennesuunnittelu

Asiakkaitamme