Luotettava kumppani projekteihisi teknologiateollisuuden saralla

Insinööritoimisto J. A. Karjalainen Oy on rakennusinsinööritoimisto, joka on perustettu Rovaniemellä vuonna 2011. Yritys tarjoaa asiakkailleen asiantuntijapalveluita teknologiateollisuuden saralla.

Kokemusta yrityksen henkilökunta omaa monelta eri sektorilta, kuten kaivosteollisuudesta, perinteisestä puurakentamisesta sekä prosessi- ja energiatekniikkateollisuudesta.

Yrityksen syvin ammattitaito ilmenee seuraavissa eri projektien vaatimissa toimissa:

SKOL ry:n jäsen
RALA-pätevyys
Rakennuttaminen
 • Rakennuttajakonsultti
 • Tilaajan asiantuntija
Projektinjohto
 • Projektinjohtourakka
 • Vastaava työnjohtaja
Työmaavalvonta
 • Rakennustöiden valvonta
 • Paikallisvalvonta
 • Turvallisuuskoordinointi, turvallisuuskoordinaattori
Asiantuntijatoiminta
 • Julkiset hankinnat
 • Asiantuntijalausunnot
 • Lupaprosessit
Suunnittelu
 • Pääsuunnittelu, pääsuunnittelija
 • Rakennesuunnittelu
 • Rakennussuunnittelu
 • Aluesuunnittelu
 • Määrälaskenta, kustannuslaskenta
Luotettava Kumppani

Insinööritoimisto J. A. Karjalainen Oy on Luotettava Kumppani. Yrityksemme tilaajavastuuraportti on saatavilla Tilaajavastuu.fi –palvelussa.

Laatukriteerimme ja jäsenyydet

Yrityksen laatu muodostuu sekä määrittyy sille suoritetun laatututkimuksen pohjalta. Kyseinen tutkimus perustuu puolestaan tutkimusaineistoltaan ISO -sertifikaattijärjestelmiin (mm. johtaminen, toiminta/prosessit), vakiintuneisiin toimintamalleihin, harjoitettuihin toimintamalleihin sekä poikkitieteellisiin rohkeisiin näkemyksiin.

Maksimissaan laatu hioo itseään tarkastellen toimintaansa sisältä ja ulkoa.

Yritys on SKOL ry:n jäsenyritys ja noudattaakin luonnollisesti yhdistyksen ehtoja. Vallitseva lainsäädäntö sekä YTN:n ehdot ovat myös osa yrityksen toimintaa.

Yrityksen missio on auttaa asiakkaitaan näiden toimissaan tarjoamillaan palveluillaan.

Yrityksen asiakkaita ovat pääosin muut yritykset sekä julkiset toimijat yksityisiä kuitenkaan unohtamatta.

Asiakkaita yritys pyrkii löytämään mahdollisimman läheltä kotipaikkaansa intgroituessaan ja vaikuttaessaan suoremmin näin myös sen omaan toimintaympäristöön.

Toiminnallisen mission kautta klusterin kaikki toimijat nousevat ja kestävät yhdessä huomioiden myös muut.

Edellä kuvattu muodostuva kokonaishyöty jakautuu yhteisölle.

Yritys tarjoaa laadullista arvon nousua – lisäarvoa – projekteissaan niin itse projektille kuin myös suoraan tilaajalle.

Strategia ilmenee konkreettisesti ongelmanratkaisukykynä ja näyttäytyy ammattitaitoisena henkilöstönä.

Asiakkaitamme

Kansikuva: Boliden/Tomas Westermark